Darmowa dostawa! Kupując w interbeds, płacisz wyłącznie za łóżko.
Wybierz walutę


§ 1. Strony umowy

Właścicielem Sklepu internetowego jest BMS GROUP Sławomir Pegza z siedzibą: 98-400 Wieruszów, ul. Broniewskiego 18; NIP: 619-181-93-51.
Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 2. Postanowienia wstępne.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. 
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. 
Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 3. Składanie zamówień

Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu dwa e-maile:
automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu, e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy.
Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia.
Wpłata na konto bankowe Sklepu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.
Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
Z uwagi na różnie ustawione parametry monitora lub karty graficznej oraz warunki oświetleniowe, w których wykonano zdjęcia, kolory mebli i naklejek mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. 

§ 4. Termin realizacji

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe sprzedawcy.
Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uregulowanie przez Klienta całej należności za zamówienie oraz uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru.
Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.
W przypadku dużej ilości zamówień czas realizacji może wydłużyć się do 15 dni roboczych.

§ 5. Formy płatności

W Sklepie przyjęte są trzy formy płatności: przedpłata, pobranie oraz kredyt z tytułu sprzedaży na raty.
przedpłata Klient płaci 100 % należności na rachunek bankowy Sprzedawcy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Pobranie Klient płaci za towar oraz przesyłkę kierowcy, który dostarcza zamówiony towar.
W przypadku chęci zakupu na raty należy najpierw wysłać zapytanie do Sklepu o link do wniosku o kredyt (z podaniem danych osobowych oraz jakie łóżko wraz wybarwieniem drewna).
Płatności przelewowe należy dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta.
Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem, numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty, nazwę i adres właściciela rachunku, tytuł zapłaty.
Na specjalne życzenie Sklep może wystawić Fakturę Pro Forma, na podstawie której Klient dokona płatności za zamówiony towar.
Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane paragonem lub Fakturą VAT, która razem z towarem jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
Jeśli klient chce otrzymać Fakturę VAT zamiast paragonu, zobowiązany jest zaznaczyć taka potrzebę po zakupie na adres mailowy Sprzedawcy wraz z podaniem danych do faktury.
Jeżeli wybraną przez klienta formą płatności był przelew należy go wykonać na numer konta: 79 1050 1881 1000 0091 4322 6414 

§ 6. Dostawa i Koszty wysyłki

O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta.
Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
Koszty transportu za przesyłkę przedpłatową i pobraniową wskazane są w Sklepie.
Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.
Meble dostarczane są w paczkach, do samodzielnego montażu Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu.
Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia towaru do mieszkań. 
Przesyłki dostarczane są w godzinach 9:00 - 16:00
Kurier wydaje towar ze środka transportu, którym towar został dostarczony.
Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody.
Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru.
Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dokonując rejestracji Klient udziela firmie BMS GROUP Sławomir Pegza zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.
Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§ 8. Reklamacje i zwroty

W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży internetowej przesyłamy Państwu kilka istotnych informacji dotyczących zmian w regulaminie sprzedaży sklepu INTERBEDS.PL .

Adres przedsiębiorstwa:

BMS GROUP
ul. Broniewskiego 18
98-400 Wieruszów

Adres do reklamacji:

BMS GROUP
Zgorzelec 29
63-630 Rychtal

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. zdjęcia reklamowanych elementów.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski. Reklamacje wysyłane są tylko na terenie kraju i na adres podany w formularzu przez klienta. Nie ma możliwości wysyłki elementów za granicę.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na INTERBEDS.PL, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

BMS GROUP
Zgorzelec 29
63-630 Rychtal

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w INTERBEDS.PL [numery].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login INTERBEDS.PL: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

1.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach INTERBEDS.PL nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu w elementach zostały przez konsumenta zmontowane i nie wykazały żadnych wad (nie mogących zostać usuniętych w procesie reklamacyjnym).
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, - jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Nieodebranie przesyłki:
W przypadku nie odebrania paczki przez klienta. Klient zostaje obciążony kosztami przesyłki, a także kosztami zwrotu towaru. BMS GROUP - zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwracanej za łóżko o łączna wartość kosztów przesyłki, a także zwrotu do siedziby firmy.

Prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy towar nie został uszkodzony podczas transportu. Sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera jest konieczne do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej. 
Towar noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi. 

§ 9. Postanowienia końcowe

Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności Sprzedającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku formy płatności przy odbiorze, sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po telefonicznej weryfikacji danych adresowych podanych w formularzu. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Łóżka są wysyłane tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Ze względu na proces pakowania materacy, które są rolowane (zwijane) zaleca się niezwłoczne otwarcie paczki z materacami w celu ich prawidłowego odkształcenia. Po otwarciu materace powinny być pozostawione na 48 godzin bez ubierania w pokrowce.

W przypadku opłacenia zamówienia z zagranicznego konta, klient pokrywa koszty zwrotu środków zależnie od kursu walut (40 PLN lub więcej)

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez BMS GROUP Sławomir Pegza faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał ww. dokumenty elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Zamknij